สร้าง Project

posted on 11 Oct 2008 16:17 by ninetales in XNA

1.เข้า Microsoft Visua Studio หรือ Microsoft Visual C#

2.Menu -> File > New Project...

3.Visual C# > XNA Game Studio 2.0 > Windows Game (2.0)

4.
Name : ตั้งชื่อ Project
Location : เลือกที่เซพ
Solution := Create New Solution
Solution Name: ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน ปล่อยไว้ให้ตรงกับ Name
Create directory for solution := check

5. OK

edit @ 11 Oct 2008 16:38:01 by 『Ninetales』

Comment

Comment:

Tweet

『Ninetales』 View my profile